Przewodnik Filmowy
suwak.gif, 789B

Pobierz Flash Player'a aby obejrzeć film.

Leksykon historii Lublina
suwak.gif, 789B
brama2.gif, 10kB Samorządowa instytucja
kultury
działająca w
Lublinie na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego
i edukacji.

W działalności nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

15 08 1317
Nadanie przywileju lokacyjnego
Władysław [Łokietek] książę krakowski i sandomierski poleca Maciejowi, wójtowi z Opatowca lokację miasta Lublina na prawie magdeburskim.
07 02 1386
Umowa między Jagiełłą a panami polskimi o poślubieniu Jadwigi i objęciu tronu polskiego
Podpisana na lubelskim zamku
01 07 1569
Unia Lubelska
Uchwalono akt prawny, który dał początek Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
06 11 1918
W Lublinie powołano pierwszy rząd odrodzonego po zaborach kraju
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
z Ignacym Daszyńskim na czele
przycisk_dodaj.gif, 612B

Dopisz swój adres email.
Otrzymasz od nas zawsze świeże wiadomości na temat działań Ośrodka.
O projekcie
suwak.gif, 789B
Projekt "Multimedialny Przewodnik po Dziedzictwie Kulturowym Lublina i Lubelszczyzny" jest realizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin

MKiDN logo, 12kB Lublin logo, 12kB
NASI PARTNERZY:
MKiDN logo, 12kB Lublin logo, 12kB Archiwum Państwowe w Lublinie, gif, 1,8kB Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie, gif, 3,4kB TVP Lublin, gif, 2,1kB Radio Lublin, gif, 1,8kB Gazeta Wyborcza Lublin, gif, 2,1kB Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 1002B Biblioteka Główna UMCS, gif, 2,6kB Biblioteka Politechniki Lubelskiej, gif, 2,6kB

Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - 2009; Wszystkie prawa zastrzeżone;
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin