UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
TEATRNN.PL              Zapraszamy na nową stronę Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" pod adresem: teatrnn.pl!   
TNN.PL > Pamięć Miejsca  > Wielokulturowość > Brama Pamięci - lubelscy Żydzi > Zagłada lubelskich Żydów
Bibliografia - Zagłada lubelskich Żydów

Archiwalia
 1. Archiwum Państwowe na Majdanku, Witte P., ?...zusammen 1 274 166? ? radiotelegram SS ? Sturmbannführera Hermanna Höflego kluczowym dokumentem dotyczącym Holocaustu, ?Die Zeit?, nr 3, z dn. 10 ? 01 ? 2002, sygn. 1225.
 2. Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM), Oświadczenie Kurta Gersteina odnośnie obozów zagłady: Bełżec, Sobibór, Treblinka, Majdanek, Chełmno ? 1945, kserok. 1992.
 3. Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM), Pamiętniki i relacje, sygn. (VII ? 643), Pamiętnik Idy Gliksztajn.
 4. Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM), Wybór pamiętników żydowskich, sygn. VII/M ? 700 (VII ? 643), Pamiętnik Idy Gliksztajn.
 5. Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku (APMM), Wybór pamiętników żydowskich, sygn. VII ? 233, Pamiętnik Symcha Turkieltauba.
 6. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/594, Zeznania Rudolfa Redera.
 7. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/ 72, Relacja Leona Feldhandlera.
 8. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/14, Zeznanie Herszta Cukiermana.
 9. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/458, Zeznanie Zeldy Metz.
 10. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/10, Zeznanie Salomona Podchlebnika.
 11. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/142, Zeznanie Henryka Bonenfelda.
 12. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/259, Zeznanie Jurka Ernera.
 13. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/161, Zeznanie Reginy Fingier.
 14. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/600, Zeznanie Tamary Szapiro.
 15. Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH), Relacje. Zeznania ocalałych Żydów, sygn. 301/870, Zeznanie Racheli Joselson.

Teksty źródłowe
 1. Berenstein T., Eisenbach A., Rutkowski A. (oprac.), Eksterminacja Żydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów, Warszawa 1957.
 2. Białowicz P., Białowicz J., Bunt w Sobiborze, Warszawa 2008.
 3. Birenbaum H., Nadzieja umiera ostatnia, Warszawa 1971.
 4. Blatt T., Sobibór. Zapomniane powstanie, Włodawa 2003.
 5. Blatt T., Z popiołów Sobiboru, Włodawa 2003.
 6. Dziadosz E., Masowe egzekucje Żydów 3 listopada 1943 roku. Majdanek, Poniatowa, Trawniki. Wspomnienia, Lublin 1988.
 7. Kuwałek R., Akcja Reinhardt na Lubelszczyźnie. Początek Zagłady lubelskiego getta - 16 III 1942, "Gazeta wyborcza", Lublin 2007.
 8. Kuwałek R., Dokumentacja historyczna na temat miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie (teren dawnych Zakładów Mięsnych w Lublinie), Lublin 2005.
 9. Piotrowski S., Misja Odyla Globocnika. Sprawozdania o wynikach finansowych zagłady Żydów w Polsce, Warszawa 1949.
 10. Pospieszalski K. M., Hitlerowskie ?prawo? okupacyjne w Polsce, cz. II Generalna Gubernia. Wybór dokumentów i próba syntezy, Poznań 1958.
 11. Radzik T. (red.), Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 1, Lublin 1995.
 12. Radzik T. (red.), Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 2, Lublin 1998.
 13. Zętar J., Żurek E., Żurek S. J. (red.), Żydzie w Lublinie. Żydzi we Lwowie, Lublin 2006.

Opracowania
 1. Christians L., Piekło XX wieku. Zbrodnia, hart ducha i miłosierdzie, Lublin 1946, s. 261.
 2. Cyprian T., Sawicki J., Ludzie i sprawy Norymbergii, Poznań 1967.
 3. Eisenbach A., Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961. 
 4. Fechner E., Proces. Obóz na Majdanku w świetle wypowiedzi uczestników rozprawy przed Sądem Krajowym w Düsseldorfie, Lublin 1996.
 5. Gilbert M., Holocaust, Warszawa 2002.
 6. Heberer P., Ciągłość eksterminacji. Sprawcy ?T4? i ?akcji Reinhardt?, [w:] Libionka D.(red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004.
 7. Herbert U., Werner Best. Studium biograficzne, Warszawa 2007.
 8. Karay F., Żydowskie obozy pracy w czasie "akcji Reinhard", [w:] Libionka D. (red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004.
 9. Kasperek J., Położenie i zagłada ludności żydowskiej w Lublinie podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1942) [w:] Międzynarodowa sesja naukowa: Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i w Europie 1939-1945, Warszawa 1983.
 10. Kiełboń J., Deportacje Żydów do dystryktu lubelskiego (1939 - 1943), [w:] Libionka D.(red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004.
 11. Kranz T., Obóz koncentracyjny na Majdanku a ?akcja Reinhardt?. [w:] Libionka D.(red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004.
 12. Kranz T., Zagłada Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, Lublin 2007.
 13. Kuwałek R., Getta tranzytowe w dystrykcie lubelskim, [w:] Libionka D.(red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004.
 14. Kuwałek R., Wysok W., Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.
 15. Kuwałek R., Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin ? Bełżec 2005.
 16. Kuwałek R., Szlakiem pamięci Żydów lubelskich, [w:] Bojarski J. J. (red.) Ścieżki pamięci. Żydowskie miasto w Lublinie - losy, miejsca, historia, Lublin - Rishon LeZion, 2001.
 17. Kwiatkowski J., 485 dni na Majdanku, Lublin 1966.
 18. Libionka D. (red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2004.
 19. Madajczyk Cz., Faszyzm i okupacje 1938 - 1945, Poznań 1983.
 20. Madajczyk Cz., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970.
 21. Mańkowski Z., Między Wisłą a Bugiem 1939 - 1944, Lublin 1978.
 22. Marszałek J., Majdanek. Obóz koncentracyjny w Lublinie, Warszawa 1987.
 23. Marszałek J., Obozy pracy w Generalnym Gubernatorstwie 1939 ? 1945, Lublin 1998.
 24. Moszyński R., Policha L., Lublin w okresie okupacji (1939 ? 1944) na podstawie badań sądowych miejskiej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Lublin 1964.
 25. Ossowska W., Przeżyłam..., Warszawa 1995.
 26. Puławski A. (oprac.), Chojnacki P. (red.), Zagłada Żydów polskich  w czasie II wojny światowej - Materiały dla nauczyciela, Warszawa 2005.
 27. Puławski A. (oprac.), Chojnacki P. (red.), Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej - Materiały dla ucznia, Warszawa 2005.
 28. Radzik T., Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999.
 29. Reder R., Bełżec, Kraków 1999.
 30. Rhodes R., Mistrzowie śmierci. Einsatzgruppen, Warszawa 2007.
 31. Schelvis J., Sobibór. A history of a Nazi Death Camp, New York 2007.
 32. Sereny G., W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, Warszawa 2002.
 33. Szapiro P., Akcja Erntefest, [w:] Bobrzymińska Z., Żebrowski R. (oprac.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1, Warszawa 2003.
 34. Szapiro P., Einsatzgruppen des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitspolizei, [w:] Bobrzymińska Z., Żebrowski R. (oprac.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1, Warszawa 2003.
 35. Szapiro P., Getto w okresie Holokaustu, [w:] Bobrzymińska Z., Żebrowskio R. (oprac.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1, Warszawa 2003.
 36. Szapiro P., Judenrat, [w:] Bobrzymińska Z., Żebrowski R. (oprac.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1, Warszawa 2003.
 37. Szuchta R., Zagłada Żydów polskich, Jerozolima 2005.
 38. Tomaszewski J. (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce (w zarysie do 1950), Warszawa 1993.
 39. Uziembło S. et alli (red.), Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Lublin 1931.
 40. Wajs K., Wajs S., Fakty i wydarzenia z życia lubelskich Żydów, Lublin 1997.
 41. Willenberg S., Bunt w Treblince, Warszawa 2004.
 42. Żebrowski R., Getto, [w:] Bobrzymińska Z., Żebrowskio R. (oprac.), Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 1, Warszawa 2003.
Czasopisma
 1. Berenstein T., Martyrologia, opór i zagłada ludności żydowskiej w dystrykcie lubelskim, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 21, Warszawa 1975.
 2. Berenstein T., Obozy pracy przymusowej dla Żydów w dystrykcie lubelskim, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 27, Warszawa 1957.
 3. Berenstien T., Rutkowski A., Żydzi w obozie koncentracyjnym Majdanek (1941-1944), "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 58, Warszawa 1966.
 4. Brustin-Berenstein T., Akta Rady Żydowskiej (Judenratu) w Lublinie, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr XI, Warszawa 1950.
 5. Derecki M., Majdanek. Dokumenty z "epoki pieców", "Kamena" nr 19, 1979.
 6. Derecki M., Życie i śmierć w Kazimierzu, "Gazeta w Lublinie" nr 82, Lublin 1994.
 7. Gicewicz R., Obóz pracy w Poniatowej (1941 ? 1943), ?Zeszyty Majdanka?, t. X (1980).
 8. Karay F., Spór między władzami niemieckimi o żydowskie obozy pracy w Generalnej Guberni, ?Zeszyty Majdanka?, t. XVIII (1997).
 9. Karlebach K., Położenie prawne Żydów w hitlerowskich Niemczech. Zestawienie ogłoszonych dotąd praw wyjątkowych dla Żydów, ?Opinia? 23.05.1933.
 10. Kasperek J., Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983.
 11. Kasperek J., Wysiedlenie Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945), "Zeszyty Majdanka", t. 10, Lublin 1980.
 12. Kranz T., Egzekucje Żydów na Majdanku 3 listopada 1943 roku w świetle wyroku w procesie w Düsseldorfie, ?Zeszyty Majdanka?, t. XX (1999).
 13. Kranz T., Eksterminacja Żydów na Majdanku i rola obozu w realizacji ?Akcji Reinhardt?, ?Zeszyty Majdanka?, t. XXII (2003).
 14. Kuwałek R., Akcja Reinhardt na Lubelszczyźnie - początek zagłady lubelskiego getta, "Gazeta Wyborcza", 11. 12. 2007.
 15. Kuwałek R., Żydzi lubelscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku, "Zeszyty Majdanka", t. XXII (2003).
 16. Marszałek J., System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje (1942? 1943), ?Zeszyty Majdanka?, t. XVII (1996).
 17. Piper F., Masowa zagłada Żydów w komorach gazowych, "Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci", Oświęcim 2004.
 18. Schwindt B., Dzieci żydowskie w obozie koncentracyjnym na Majdanku, ?Zeszyty Majdanka?, t. XXII (2003).
 19. Sulisz W., Jak umierało getto. Rozmowa z prof. Tadeuszem Radzikiem, kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej UMCS, Dziennik Wschodni, Lublin 2002.
 20. Tregenza M., Bełżec ? okres eksperymentalny. Listopad 1941 ? kwiecień 1942, ?Zeszyty Majdanka?, t. XXI (2001).
 21. Tregenza M., Christian Wirth a pierwsza faza ?Akcji Reinhardt?, ?ZeszytyMajdanka?, t. XIV (1992).
 22. Tregenza M., Christian Wirt: Inspektrur der SS ? Sonderkommando Aktion Reinhardt, ?Zeszyty Majdanka?, t. XV (1993).
 
 
Opracował Jakub Chmielewski
 
 

 

 Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Majdanek - eksterminacja ludności żydowskiej w Lublinie, Kalendarium Zagłady lubelskich Żydów, "Akcja Reinhard" w Lublinie - Likwidacja getta na Podzamczu, Lubelski Plac Śmierci, Getta w Lublinie, Majdanek - hitlerowski obóz koncentracyjny w Lublinie, Ochronka żydowska (sierociniec) - Grodzka 11, Lublin, Ludzie aparatu nazistowskiego w Lublinie, Judenrat w Lublinie, Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej w Lublinie, "Akcja Dożynki" w Lublinie - 3 listopada 1943 , Oddziały Wartownicze Dowódcy Policji i SS na Dystrykt Lubelski, Obozy pracy w dystrykcie lubelskim, Getta tranzytowe w dystrykcie lubelskim, Obóz zagłady w Bełżcu, Obóz zagłady w Sobiborze, Grabież mienia Żydów lubelskich podczas ?Akcji Reinhard?, Bibliografia - Zagłada lubelskich Żydów, Koleje i deportacje , Komory gazowe w czasie II wojny światowej i "Akcji Reinhard",

-->

Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - ; Wszystkie prawa zastrzeżone; Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin

powered by prot hosting serwery

Wspłpraca: