UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
TEATRNN.PL              Zapraszamy na nową stronę Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" pod adresem: teatrnn.pl!   
TNN.PL > Pamięć Miejsca  > Kultura w Lublinie > Architektura i urbanistyka Lublina > Architektura i urbanistyka Lublina - Zabytki
Świątynie rzymskokatolickie w Lublinie


Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie
Gotycka architektura, którą wypełniają bizantyńsko-ruskie malowidła stanowi unikalną syntezę dwóch wielkich kultur Wschodu i Zachodu.
Archikatedra lubelska
Budowa kościoła śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty związana jest z przybyciem do Lublina zakonu jezuitów w 1582 roku.
Bazylika pw. św. Stanisława i klasztor dominikanów w Lublinie
Kościół i klasztor dominikanów w Lublinie został zlokalizowany we wschodniej części wzgórza staromiejskiego, na niewielkim wzniesieniu, tzw. Górce Dominikańskiej. Historia klasztoru wiąże się z relikwią Drzewa Krzyża Świętego, znajdującą się w nim do 1991 roku.
Kościół św. Agnieszki i klasztor augustianów w Lublinie
Kościół św. Agnieszki został wzniesiony dla augustianów, sprowadzonych do Lublina z Krasnegostawu.
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
Kościół klasztorny, projektowany najpewniej przez Giovanniego Spazzio, należy do najciekawszych realizacji sakralnych pierwszej ćwierci XVIII wieku w Polsce.
Kościół pw. śś. Piotra i Pawła w Lublinie
Lubelski klasztor kapucynów powstał jako czwarta placówka tego zakonu w Polsce. Został ufundowany przez ks. Pawła Karola Sanguszkę i jego małżonkę Mariannę z Lubomirskich. Kapucyni pozostawali w Lublinie do kasaty zakonu w 1864 roku, do swojego kościoła powrócili w 1919 roku.
Kościół Św. Jozafata, dawna cerkiew grecka
Pierwotnie była to cerkiew prawosławna, wzniesiona w 1790 roku przez greckich kupców na mocy zezwolenia króla Stanisława Augusta. Po 1833 roku była użytkowana przez Rosjan, w 1922 roku przejęta przez Kościół katolicki. Dziś pełni funkcję kościoła rektoralnego.
Kościół św. Eliasza Proroka w Lublinie
Zbudowany w latach 30. i 40. XVIII wieku okazały późnobarokowy zespół klasztorny karmelitów trzewiczkowych położony jest na wzgórzu na północny wschód od lubelskiego Starego Miasta.
Kościół i klasztor wizytek w Lublinie (ob. Centrum Kultury)
Wzniesiony w latach 1731-1752 dawny zespół klasztorny wizytek w Lublinie stanowi ciekawy przykład późnobarokowej architektury zakonnej.
Kościół pw. św. Piotra w Lublinie
Murowany kościół, wybudowany w latach 1636-1658, pierwotnie reprezentował architekturę tzw. typu lubelskiego. W XVIII wieku był stopniowo barokizowany.
Kościół pw. Św. Krzyża w Lublinie (Kościół Akademicki KUL)
Kościół pw. Św. Krzyża powstał w I poł. XV wieku przy trakcie prowadzącym z Lublina do Krakowa. W latach 1934-35 został gruntownie przebudowany przez warszawskiego architekta Mariana Lalewicza.
Kościół Trynitarzy w Lublinie (nieistniejący)
Budowę kościoła Trynitarzy w Lublinie rozpoczęto w 1752 roku. Nieukończony kościół nabył lubelski fryzjer, Pawęczkowski, który w latach 1824-1838 przebudował go na dom, zwany odtąd Pałacem Pawęczkowskiego.
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z klasztorem karmelitanek bosych został ufundowany w 1644 roku przez Zofię Daniłłowiczową.
Kościół parafialny św. Michała Archanioła w Lublinie
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła wzniesiono w lubelskiej dzielnicy Bronowice w latach 1930-1938 wg projektu Oskara Sosnowskiego.
Kościół parafialny św. Teresy w Lublinie
Kościół parafialny pw. Św. Teresy powstał w dzielnicy ?za cukrownią? w latach 1936-1937.
Kaplica na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie
Budowa kaplicy związana była z lokalizacją w 1932 roku nowego cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Unickiej w Lublinie.
Kościół farny pw. Św. Michała w Lublinie
Kościół Świętego Michała Archanioła był najważniejszą świątynią Lublina a jego historia była nierozerwalnie związana z historią tego miasta. Dziś fara jest kościołem niewidzialnym o którym J. Czechowicz pisał... "Na zielonym skwerze gwiazdy przeświecają przez gotyckie żebra kościoła z powietrza."
Kościół pobernardyński pw. Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie
Kościół i klasztor bernardynów w Lublinie został zlokalizowany przy dawnym średniowiecznym trakcie krakowskim. Pierwotne zabudowania drewniane powstały bezpośrednio po przybyciu bernardynów do Lublina w 1459 roku.
Kościół pw. św. Kazimierza w Lublinie (nieistniejący)
Kościół i klasztor reformatów w Lublinie zbudowano na miejscu dworu Sapiehów, na Żmigrodzie. Po niemal dwóch wiekach istnienia, w połowie XIX wieku klasztor i kościół przebudowano na browar Vetterów.

 

 Brama Grodzka w Lublinie, Brama Krakowska w Lublinie, Trybunał Koronny (budynek dawnego Ratusza) w Lublinie, Ratusz w Lublinie, Świątynie rzymskokatolickie w Lublinie, Świątynie prawosławne w Lublinie, Świątynie greckokatolickie w Lublinie, Świątynie protestanckie w Lublinie i na Lubelszczyźnie, Architektura dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie, Rynek Starego Miasta w Lublinie, Linie fortyfikacyjne Lublina, Zamek Lubelski, Baszta na Zamku Lubelskim, Architektura poprzemysłowa, Budynki użyteczności publicznej w Lublinie, Kapliczki lubelskie, Pałace w Lublinie, Wieża Trynitarska w Lublinie, Most na Bystrzycy w Lublinie,

-->

Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - ; Wszystkie prawa zastrzeżone; Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin

powered by prot hosting serwery

Wspłpraca: