UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
TEATRNN.PL              Zapraszamy na nową stronę Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" pod adresem: teatrnn.pl!   
TNN.PL > Pamięć Miejsca  > Historia Lublina i Lubelszczyzny > Lublin 1944 - 1988
Mini-wykłady o historii najnowszej Lublina


Lublin 1944
prof. Zygmunt Mańkowski (UMCS)
Pozostawmy może na boku sprawę PKWN, który z Moskwy przez Chełm dotarł do Lublina i tutaj się zainstalował. Ma on różne konotacje, w historiografii dawnej podkreślano, że jest to tymczasowa administracyjna władza na wyzwolonym terenie. Nie brakło jednak różnych określeń innego typu. W istocie sprawy była to powołana przez Rząd Sowiecki, osobiście przez Stalina, tymczasowa władza administracyjna.
Represje organów bezpieczeństwa
Alina Gałan (IPN Lublin)
Chciałabym opowiedzieć o represjach organów bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Rządu Tymczasowego wobec żołnierzy polskiego Państwa Podziemnego.
Żołnierze Armii Krajowej w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach
Alina Gałan (IPN Lublin)
Jednym z obozów, a właściwie grupy obozów, do którego trafili żołnierze Armii Krajowej z Lubelszczyzny był zespół obozów nr 270 mieszczący się w Borowiczach, w obłasti nowogrodzkiej.
1947 - Protesty młodzieży
prof. Janusz Wrona (UMCS)
Są to wydarzenia związane z protestami młodzieży szkół średnich lubelskich, oraz młodzieży studenckiej UMCS-u i KUL-u tuż przed wyborami do sejmu ustawodawczego w 1947 roku.
1949 - Cud Lubelski
Agnieszka Przytuła
To był 3 lipca, niedziela. Miała być niedziela taka jak każda inna, chociaż może nie do końca, bo właśnie wtedy w Katedrze odbywał się ingres nowego biskupa lubelskiego Piotra Kałwy. Było bardzo dużo ludzi jak to zwykle w niedzielę i modlili się przed obrazem Matki Bożej, jak każdego dnia. Po południu mniej więcej około godziny 15:00 osoby modlące się przed obrazem Matki Bożej zauważyły zmiany na twarzy Maryi.
1956 - Październik
prof. Janusz Wrona (UMCS)
Lublin, jak właściwie wszystkie miasta w Polsce, większe ośrodki w Polsce, a szczególnie ośrodki uniwersyteckie przeżywał w tym czasie okres ożywienia. Ten okres ożywienia łączył się z sytuacją sprzed października 1956 roku.
1968 - Marzec
Małgorzata Choma-Jusińska
Kryzys polityczny w PRL określany jako „wydarzenia marcowe” znacznie wykracza poza sugerowany okres i obejmuje swego rodzaju bunt młodego pokolenia, którego najbardziej znanym przejawem była działalność tzw. „komandosów”, protest przeciwko zawieszeniu przedstawienia „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka, a wreszcie wiece i manifestacje organizowane począwszy od 8 marca 1968 r.
Lubelska opozycja w latach 70
Maciej Sobieraj (IPN Lublin)
Lata 70. wyznaczyły nową jakość, jeśli chodzi o działania opozycyjne w Lublinie. Oczywiście, istotne są ramy chronologiczne, jak tutaj ująć ten temat. Wydaje mi się, że i to jest chyba uzasadnione jak najbardziej, że trzeba ująć lata 1968-1980, czyli od wydarzeń marcowych do powstania Solidarności, czyli do lipca 1980 roku, jeśli chodzi o Lublin.
Niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1977-1980
Małgorzata Choma-Jusińska (IPN Lublin)
1980 - Lubelski Lipiec
Małgorzata Choma-Jusińska (IPN Lublin)
Zapalnikiem protestów okazała się podwyżka wprowadzona 1 lipca 1980 roku. Podwyżka obejmowała wybrane gatunki wędlin i mięs. Została wprowadzona bez wcześniejszej zapowiedzi i bez zwyczajowych rekompensat.
Stan wojenny na Lubelszczyźnie
Marcin Dąbrowski ( IPN Lublin )
Represje rozpoczęte w noc grudniową 13 grudnia 1981 r., pomimo zaskoczenia i brutalności, nie złamały ducha oporu w polskim społeczeństwa. Już kilkanaście godzin po wprowadzeniu stanu wojennego powołano w Lublinie podziemny Tymczasowy Zarząd Regionu „Solidarności”
1987 - Wizyta Jana Pawła II
prof. Jerzy Kłoczowski (IEŚW Lublin)
Chciałbym powiedzieć, że ta wizyta w Lublinie miała też swój taki... swoisty, można powiedzieć, koloryt i znaczenie, po prostu poprzez związki, które Ojciec Święty miał właśnie z Lublinem, bo był od lat 50-tych tu profesorem i został tym profesorem, nawet później jako metropolita krakowski, było też chyba tak, że formalnie jeszcze przez kilka miesięcy jako papież figurował na tej właśnie liście.
1989 - Rola Komitetów Obywatelskich na Lubelszczyźnie
prof. Jerzy Kłoczowski (IEŚW Lublin)
Na pierwszym posiedzeniu Lubelskiego Komitetu Obywatelskiego, złożonego z kilkudziesięciu osób, w oparciu o te środowiska związane z Solidarnością, z dwoma uniwersytetami lubelskimi UMCS-em i KUL-em i środowiskiem intelektualnym, zostałem obrany przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego i do końca jego istnienia spełniałem właśnie tą funkcję. Tak, że moje świadectwo jest takim świadectwem bardziej osobistym.

 

 PKWN w Lublinie 1944, Strajk młodzieży szkolnej i studentów w Lublinie 1947, Cud Lubelski 1949, Październik 1956 w Lublinie, Ochody Milenium Chrztu Polski w Lublinie 1966, Strajki studenckie w Lublinie 1968, Lubelski Lipiec 1980, Stan Wojenny w Lublinie 1981 - 1983, Wizyta Jana Pawła II w Lublinie 1987, Mini-wykłady o historii najnowszej Lublina, Niezależny ruch wydawniczy 1977-1989, Bibliografia - Lublin 1944 - 1989,

-->

Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - ; Wszystkie prawa zastrzeżone; Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin

powered by prot hosting serwery

Wspłpraca: