UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
TNN.PL             O nas   Leksykon "Pamięć Miejsca"   Przeczytaj! - Patrz!-Posłuchaj!   Przewodnik    Kontakt   
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"    
Aktualności
O Ośrodku
Brama Grodzka
Teatr NN
Lubelskie Podziemia
Działalność
Brama Pamięci
Światła w ciemności - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata
Pamięć-Miejsce-Obecność
Wystawy
Misteria
Wydawnictwa
Edukacja i animacja
"Spotkanie" - wymiany Polska-Izrael
Historia Mówiona
Pracownia Ikonografii
Laboratorium Edukacji i Animacji
Forum Kultury Przestrzeni
Lublin 1918
Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny
Spotkania z dokumentem filmowym
Zespół
Forum
Kontakt

Newsletter
Aby zapisać się do newlettera wejdź na stronę teatrnn.pl

Poznaj historię Lublina !
Edukacyjny portal internetowy o dziedzictwie kulturowym Lublina i Lubelszczyzny
leksykon.teatrnn.pl
 
Kup nasze publikacje !
Tu możesz kupić on-line wydawnictwa Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 
Polecamy !

www.wesk.pl

 

http://www.mlodszaeuropa.pl

 

 

 

TNN >  Działalność >

Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny 
 

Projekt ?Zapomniana Przeszłość ? Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny?

W Regionie Lubelskim przez setki lat żyli obok siebie Polacy, Żydzi, Ukraińcy, a także Romowie, Tatarzy i Niemcy. Było to miejsce kulturowego spotkania Wschodu z Zachodem, rozwijały się tu różne religie. Druga wojna światowa (Holocaust, Akcja Wisła) zniszczyła to wszystko. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie pamięć o tamtym wielokulturowym świecie pogranicza ulega powolnemu zatarciu wśród mieszkańców Lubelszczyzny.

Region Lubelski, słabo zurbanizowany, typowo wiejski i małomiasteczkowy, będący częścią tzw. ?ściany wschodniej?, jest jednym z najbiedniejszych w Polsce. Brak w nim rozbudowanej i dobrze działającej infrastruktury edukacyjno ? kulturalnej, co odbija się w sposób znaczący na poziomie edukacji, a tym samym ? na sposobie widzenia i rozumienia świata przez młodych ludzi. W szkolnej edukacji brak jest przekazywania pamięci o wielokulturowości tego Regionu, uczeń nie otrzymuje rzetelnej wiedzy o mieszkających tu kiedyś Żydach i Ukraińcach oraz ich kulturze. Powoduje to utrwalanie się wielu stereotypów i przekłamań, a to rodzi uprzedzenia, nienawiść, nieufność wobec inności i zamykanie się we własnym świecie.

Analiza tematów podejmowanych w okresie po II wojnie światowej przez historyków, historyków sztuki, regionalistów i etnografów w publikacjach książkowych i prasowych związanych z Regionem wykazała, że w ponad 95% są to tematy związane jedynie z historią i kulturą polską. Tak więc prace poświęcone kulturze Żydów i Ukraińców stanowią margines. Pokazuje to, że rozumienie i opisywanie historii tego wielokulturowego Regionu dokonywane jest w kategoriach polonocentrycznych, w których bardzo trudno zrozumieć jego prawdziwą historię. Ten punkt widzenia przekłada się na treści zawarte w podręcznikach i materiałach uzupełniających przeznaczonych do nauczania w szkołach ? praktycznie nie ma w nich żadnych informacji dotyczących wielokulturowej przeszłości Regionu, a jeżeli mówi się o Żydach lub Ukraińcach, to w kategoriach Obcego. Tak powiedział o tym problemie w jednym z wystąpień prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej: ?powinna nastąpić bardzo wyraźna reakcja na pewien etnocentryzm ujęcia historii Polski. Krańcowo wygląda to tak, że była Polska od Bugu do Odry bez Żydów i Niemców, bez wszystkich innych. Historycy nigdy się na to nie godzili. Ale do szerszego ogółu to chyba nie docierało. Było to może największe zafałszowanie historii Polski. Pisanie historii w XXI wieku musi uświadomić, że Polska i jej kultura cały czas były w konfrontacji z innymi (...) Wyjście z etnocentryzmu jest podstawową sprawą dla wszystkich dziś niezwykle ważną? (?Rzeczpospolita?, 10-11 listopada 2001).

Opisaną sytuację zmienić może jedynie edukacja o wieloetnicznej i zróżnicowanej pod względem religijnym historii Regionu. Ta Zapomniana Przeszłość powinna stać się duchowym bogactwem i dziedzictwem Lubelszczyzny, być ważną częścią zbiorowej pamięci mieszkańców tego Regionu. Da to szansę młodemu pokoleniu na podjęcie dialogu z innością i różnorodnością otaczającego świata.

Pobierz Flash Player'a aby obejrzeć film.

Dlatego też powstał program: ?Zapomniana Przeszłość ? Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny?. Był on adresowany głównie do młodego pokolenia mieszkańców Regionu oraz ich nauczycieli. Tworząc ten program wyszliśmy z założenia że szkoła jest głównym kluczem do zmiany opisanej sytuacji. To szkoła powinna stać się miejscem nauczania o przeszłości i dziedzictwie kulturowym. W każdej szkole działającej w konkretnym miejscu powinien być podjęty edukacyjny wysiłek szukania własnego oblicza, własnej tożsamości związanej z tym a nie z innym miejscem.

Celem nadrzędnym programu było przygotowanie młodzieży do rozumienia swojej Małej Ojczyzny i aktywnego uczestnictwa w jej życiu. Proponowany program staje się też bardzo ważny w kontekście przyszłego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ? chodzi tu o konieczność zapobiegania ksenofobii, nietolerancji, rasizmowi i antysemityzmowi. Mówią o tym słowa prof. Jacka Woźniakowskiego: ?Edukacja powinna się zacząć od rozszyfrowania naszego najbliższego otoczenia, znaczenia i wymowy tego co zostało nazwane naszym kulturowym krajobrazem (...). Edukacja powinna otwierać nasze oczy także na inne krajobrazy, na znaczenie i wymowę innych kultur, innymi słowy na wartość odmienności?. (?Tygodnik Powszechny?, nr 33, sierpień 1999)

Koordynatorem projektu realizowanego od 2002 do 2004 roku była Joanna Zętar.


Historia Projektu

Kalendarium Projektu

Sprawozdanie z realizacji Projektu

Dokumentacja Projektu

Sprawozdania ze spotkań "Ludzie - Miejsca - Środowiska"

wstecz


Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - ; Wszystkie prawa zastrzeżone; Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin

powered by prot hosting serwery

Wspłpraca: